Bestil slamsugning hos din kloakmester

27 januar 2020 Lotte Hindsberg
Bestil slamsugning hos din kloakmester

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at vedligeholde kloakken frem til skel, hvorefter ansvaret overgives til kommunen. Er du i tvivl om der er en forstoppelse et sted i din kloak eller der lugter af kloak og afføring, er det muligt at bestille en TV inspektion hos en autoriseret kloakmester.

Hvis inspektionen viser at der er en forstoppelse et sted i kloakken, kan det være nødvendigt med en slamsugning. Bor du i nærheden af Skanderborg kan du f.eks. søge på slamsugning i Skanderborg. 

Slamsugning og højtrykspuling

Hvis der er en forstoppelse et sted i kloakken, er det vigtigt at kloakken bliver renset og forstoppelsen fjernes. Det kan ske via en slamsugning eller en højtrykspuling. Man skal være varsom med højtrykspuling, da det kan risikere at ødelægge kloakken. Det er derfor vigtigt at opgaven udføres af en autoriseret kloakmester, der ved hvornår det er bedre at foretage en slamsugning og hvornår det skal være en højtrykspuling. De fleste kloakker er i dag designet til at være selvrensende. 

Derfor er din kloak så vigtig

Vores kloaksystem som vi kender det er kun 150 år gammelt, men danner fundamentet for vores almene sundhed og helbred. Det er derfor vigtigt at vores kloakker fungere optimalt. Gør de ikke det, er der mulighed for at rotter og andre skadedyr kan komme ind i vores hjem og sprede sygdomme. Har du mistanke om at der er rotter på din grund, har du pligt til at underrette kommunen. Ud over det sundhedsmæssige er et velfungerende kloak vigtigt, når det regner. Især i dag hvor vi oplever voldsomme regnskyl. Hvis regnen ikke kan komme ned i kloakken, vil den istedet trænge ind i kældre og tagkonstruktioner. Det er derfor en god ide at sikre dig en gang om året, at der ikke ligger gamle blade og anden slam i dine tagrender og afløb, der løber ned til kloakken. 

Flere Nyheder